Przejdź do treści
Strona główna » Polityka Prywatności

Polityka Prywatności

1. Administrator Danych Osobowych

Administratorem strony oraz ADO (Administratorem Danych Osobowych) jest agencja
Pigaro Sp. z o.o., wpisana do Rejestru Przedsiębiorców KRS pod nr 0001011269,
z siedzibą na ul. Plac Wolności 22/1, 57-500 Bystrzyca Kłodzka, posiadającym NIP: 8811502076
i REGON: 52409711700000.

2. Cele, podstawy prawne i okresy przetwarzania poszczególnych danych osobowych.
Wszelkie informacje na temat są wyszczególnione poniżej w stosunku do każdego celu przetwarzania danych osobno.

3. Uprawnienia.

RODO zabezpiecza Twoje informacje i przyznaje Ci następujące potencjalne prawa
związane z przetwarzaniem Twoich danych osobowych:
• prawo dostępu do danych osobowych;
• prawo do sprostowania danych osobowych;
• prawo do usunięcia danych osobowych;
• prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
• prawo do wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania danych osobowych;
• prawo do przenoszenia danych;
• prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego;
• prawo do odwołania zgody na przetwarzanie danych osobowych, jeżeli określony cel przetwarzania jej wymagał.

Zasady realizacji powyższych praw zostały szczegółowo opisane w art. 16-21 RODO.

Pamiętaj, że wykazane powyżej prawa nie są bezwzględne i nie będą przysługiwać Ci w odniesieniu do wszystkich czynności przetwarzania danych osobowych. Jedynym wyjątkiem – prawem, które przysługuje Ci zawsze – jest prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych), jeśli uznasz, że dopuściliśmy się naruszenia przepisów dotyczących ochrony danych osobowych.
Zawsze masz także możliwość zwrócenia się do nas z żądaniem udostępnienia Ci informacji o danych, które posiadamy na Twój temat oraz celów, w jakich je przetwarzamy. W takiej sytuacji lub w razie jakichkolwiek innych pytań związanych z przetwarzaniem danych osobowych pisz na adres grupa@pigaro.pl.

4. Bezpieczeństwo
Gwarantujemy Ci, że dane, które nam przekazujesz, są poufne. Podejmujemy wszelkie środki bezpieczeństwa i ochrony danych osobowych, które są wymagane przez przepisy o ochronie danych osobowych. Dane te gromadzimy z należytą starannością i odpowiednio chronimy je przed dostępem do nich przez osoby nieupoważnione do tego.

5. Odbiorcy danych
Nasi podwykonawcy, czyli podmioty świadczące nam usługi przy przetwarzaniu danych, świadczeniu Tobie usług lub realizacji zamówień, mogą przetwarzać Twoje dane.
W zależności od celu przetwarzania Twoje dane osobowe powierzamy:

• TYPEFORM SL – w celu korzystania z usługi videoask i typeform ;

• LH.pl Sp z o.o. – w celu przechowywania danych osobowych
na serwerze, w tym serwerze skrzynek pocztowych Pigaro;

• Google LLC – w celu korzystania z usług Google, w tym Google Drive,
dla przechowywania materiałów elektronicznych oraz zbiorów danych;

• FreshMail Sp z o.o. – w celu korzystania z systemu FreshMail do wysyłania
newslettera do osób, które wyraziły na to zgodę;

• iFirma Sp z o.o. – w celu księgowania transakcji oraz wystawiania faktur;

• PayU S.A. – w celu przechowywania oraz przetwarzania danych osób, które opłaciły szkolenie lub zakupiły nasze produkty

• Facebook, Inc. – w celu wykorzystania narzędzi remarketingowych, w tym możliwości kierowania reklam do osób z wgranych baz maili;

Wszystkie podmioty, którym powierzamy Twoje dane osobowe i ich przetwarzanie gwarantują stosowanie odpowiednich środków ochrony i bezpieczeństwa tych danych wymaganych przez przepisy prawa.
Ze względu na korzystanie z usług Google oraz Facebook, Twoje dane mogą
być przekazywane do Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej (USA), ponieważ przechowywane są na amerykańskich serwerach. Przedsiębiorstwa te należą jednak do programu Privacy Shield i zobowiązują się do ochrony powierzonych danych zgodnie z europejskim prawem w tym zakresie.

6. Cele i czynności przetwarzania

I. Kontakt
Kontaktując się z nami za pośrednictwem poczty elektronicznej w sposób naturalny przekazujesz nam swój adres e-mail jako adres nadawcy. Ponadto w treści możesz zawrzeć również inne dane osobowe. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do nawiązania z nami kontaktu.
Dane przekazane w związku z nawiązaniem kontaktu przetwarzane są w celach:
• kontaktu z Tobą (art. 6 ust. 1 lit. a RODO, czyli Twoja zgoda, która wynika
z zainicjowania kontaktu);
• archiwizacji korespondencji w taki sposób, by móc wykazać jej przebieg w razie potrzeby (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
Treść korespondencji może podlegać archiwizacji i nie możemy określić, kiedy zostanie usunięta. Masz prawo domagać się przedstawienia historii korespondencji z nami (jeżeli podlegała archiwizacji), a także domagać się jej usunięcia, chyba że jej archiwizacja jest uzasadniona z uwagi na nasz nadrzędny interes (np. obrona przed potencjalnymi roszczeniami).
II. Newsletter
Aby zapisać się do newslettera, musisz przekazać nam swój adres e-mail oraz imię. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne, by zapisać się do newslettera.
Dane przekazane w związku z zapisaniem się do newslettera przetwarzane są w celu:
• przesyłania newslettera i materiałów marketingowych (art. 6 ust. 1 lit. a RODO, czyli
Twoja zgoda wyrażona poprzez zaznaczenie checkboxa dotyczącego chęci
otrzymywania tych materiałów).
Dane będą przetwarzane podczas funkcjonowania newslettera, chyba że wcześniej zrezygnujesz z jego otrzymywania, co spowoduje usunięcie Twoich danych z bazy maili.
W każdej chwili możesz sprostować swoje dane zapisanie w bazie maili, jak również zażądać ich usunięcia, rezygnując z otrzymywania newslettera. Przysługuje Ci także prawo do przenoszenia danych, o czym mowa w art. 20 RODO. W tym celu wyślij nam wiadomość
na grupa@pigaro.pl.
7. Technologie śledzące (m.in. pliki cookies)
Nasza strona, podobnie jak niemal wszystkie strony internetowe, wykorzystuje pliki cookies.
Cookies są niewielkimi informacjami tekstowymi, które przechowywane są na Twoim urządzeniu końcowym (np. komputerze, smartfonie) i mogą być odczytywane przez nasz system teleinformatyczny (cookies własne) lub system teleinformatyczny podmiotów trzecich (cookies podmiotów trzecich).
Niektóre używane przez nas cookies są usuwane po zakończeniu sesji przeglądarki internetowej, tj. po jej zamknięciu (cookies sesyjne). Inne cookies są zachowywane na Twoim urządzeniu końcowym i umożliwiają nam rozpoznanie Twojej przeglądarki przy kolejnym wejściu na stronę (cookies trwałe).
I. Zgoda na cookies
Podczas pierwszej wizyty na stronie wyświetlana jest Ci informacja na temat stosowania plików cookies. Zawsze możesz zmienić ustawienia cookies z poziomu swojej przeglądarki albo w ogóle te pliki usunąć po opuszczeniu strony.
Ważne jednak, że wyłączenie lub ograniczenie obsługi plików cookies może powodować trudności w korzystaniu z naszej strony, jak również z wielu innych stron internetowych,
które stosują cookies.
II. Cookies własne
Cookies własne wykorzystujemy, by zapewnić prawidłowe działanie strony.
III. Cookies podmiotów trzecich
Nasza strona, tak jak większość stron internetowych, wykorzystuje funkcje dostarczane przez
podmioty trzecie. Wiąże się to z wykorzystywaniem plików cookies, które pochodzą od tych
podmiotów. Są one wypisane poniżej:
a) Google Analytics
GA dostarczane jest przez Google LLC, 1600 Ampitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043,
USA. Wykorzystując GA, opieramy się na naszym interesie uzasadnionym prawnie, który polega na tworzeniu i analizie statystyk, by móc optymalizować naszą stronę internetową.
GA automatycznie gromadzi informacje o Twoim korzystaniu z naszej strony. Zebrane w ten sposób dane są najczęściej przekazywane do serwerów w Stanach Zjednoczonych i tam też przechowywane.
Google LLC posiada siedzibę w USA i wykorzystuje infrastrukturę techniczną, która tam się znajduje. Przystąpił zatem do programu EU-US-Privacy Shield, co ma zapewnić odpowiedni poziom ochrony danych osobowych wymagany przez europejskie prawo. Certyfikat potwierdzający zgodność warunków ochrony z wymogami przyznała mu Komisja Europejska.
Możesz zapobiec rejestrowaniu zgromadzonych danych przez pliki cookies na naszej i innych stronach, które wykorzystują GA, poprzez instalację odpowiedniej wtyczki do przeglądarki:
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout. Natomiast szczegółowo przetwarzanie danych w ramach GA opisane zostało przez Google:
https://support.google.com/analytics/answer/6004245.
b) Facebook Pixel
Facebook Pixel dostępne jest w ramach serwisu Facebook i dostarczane jest przez Facebook, Inc., 1602 S. California Ave. Palo Alto, CA 94304, USA. W ramach tego narzędzia kierujemy do Ciebie reklamy w serwisie Facebook. Działania te realizujemy, opierając się na naszym uzasadnionym prawnie interesie w postaci marketingu własnych produktów i usług.
By kierować do Ciebie reklamy spersonalizowane pod kątem Twoich zachowań w naszej witrynie, zaimplementowaliśmy w ramach strony AdTarget Pixel Facebooka. W sposób automatyczny gromadzi on informacje o Twoim korzystaniu z naszej strony w zakresie przeglądanych podstron. Gromadzone w ten sposób dane są najczęściej przekazywane na serwery Facebooka, które znajdują się z Stanach Zjednoczonych i tam są także przechowywane.
Informacje zbierane w ramach Pixela Facebooka są anonimowe – nie pozwalają nam na Twoją identyfikację. Możemy jedynie podejrzeć, jakie działania zostały przez Ciebie podjęte w ramach naszej strony. W ramach informacji jednak zwracamy Twoją uwagę na fakt, że Facebook może łączyć te informacje z innymi, które zebrał w ramach korzystania przez Ciebie z serwisu Facebook i wykorzystywać je do własnych celów, w tym także marketingowych. Takie działania Facebooka nie zależą od nas, a więcej informacji na ten
temat znajdziesz bezpośrednio tam: https://www.facebook.com/privacy/explanation.
Możesz jednak zarządzać ustawieniami prywatności i profilować treści z poziomu swojego konta na Facebooku.
Facebook, Inc. posiada siedzibę w USA i wykorzystuje infrastrukturę techniczną, która tam się znajduje. Przystąpił zatem do programu EU-US-Privacy Shield, co ma zapewnić odpowiedni poziom ochrony danych osobowych wymagany przez europejskie prawo. Certyfikat potwierdzający zgodność warunków ochrony z wymogami przyznała mu Komisja Europejska.
c) Narzędzia społecznościowe
Na stronie AdTarget używane są wtyczki i inne narzędzia społecznościowe udostępniane
przez serwisy takie jak: Facebook, Twitter, LinkedIn oraz Pinterest.
Wyświetlając naszą stronę internetową, która zawiera taką wtyczkę, Twoja przeglądarka nawiąże bezpośrednie połączenie z serwerami administratorów serwisów społecznościowych (usługodawców). Zawartość wtyczki jest przekazywana przez danego usługodawcę bezpośrednio do Twojej przeglądarki i integrowana ze stroną. Dzięki tej integracji usługodawcy otrzymują informację, że Twoja przeglądarka wyświetliła naszą stronę, nawet jeśli nie posiadasz profilu u danego usługodawcy ani nie jesteś u niego akurat
zalogowany. Taka informacja wraz z Twoim numerem IP jest przez Twoją przeglądarkę przesyłana bezpośrednio do serwera danego usługodawcy (niektóre serwery znajdują się w USA) i tam przechowywana.
Jeśli natomiast zalogowałeś się do jednego z serwisów społecznościowych, to usługodawca ten będzie mógł bezpośrednio przyporządkować wizytę na naszej stronie do Twojego profilu w danym serwisie społecznościowym.
Jeśli użyjesz danej wtyczki, by udostępnić materiał, to odpowiednia informacja zostanie również przesłana bezpośrednio na serwer danego usługodawcy i tam zachowana.
Ponadto, informacje te zostaną opublikowane w danym serwisie społecznościowym i ukażą się osobom dodanym jako Twoje kontakty. Cel i zakres gromadzenia danych oraz ich dalszego przetwarzania i wykorzystywania przez usługodawców, jak również możliwość kontaktu oraz Twoje prawa w tym zakresie i możliwość dokonania ustawień zapewniających ochronę Twojej
prywatności zostały opisane w polityce prywatności poszczególnych usługodawców.
• Facebook – https://www.facebook.com/legal/FB_Work_Privacy
• Twitter – https://twitter.com/en/privacy

• TikTok – https://twitter.com/en/privacy
• LinkedIn – https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy
• Pinterest – https://policy.pinterest.com/pl/privacy-policy

Jeżeli nie życzysz sobie, by serwisy społecznościowe przyporządkowywały dane zebrane w trakcie odwiedzin na naszej stronie bezpośrednio Twojemu profilowi w danym serwisie, to przed wizytą na naszej stronie musisz wylogować się z tego serwisu. Możesz również zastosować rozszerzenia do przeglądarki blokujące skrypty – wtedy uniemożliwisz ładowaniesię tych wtyczek.
d) Nagrania wideo
Na naszej stronie osadzamy wideo z serwisu YouTube. W tym celu wykorzystywane są
pliki cookies firmy Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043,
USA dotyczące usługi YouTube. Pliki cookies ładowane są dopiero przy odtwarzaniu wideo. Jeżeli nie godzisz się na ich załadowanie, powstrzymaj się przed odtwarzaniem wideo.
Odtwarzając wideo, Google otrzymuje o tym informację, nawet jeśli nie posiadasz profilu Google lub nie jesteś akurat zalogowany. Taka informacja wraz z Twoim adresem IP jest przez Twoją przeglądarkę przesyłana bezpośrednio do serwera danego usługodawcy
(niektóre serwery znajdują się w USA) i tam są też przechowywane.
Jeśli zalogowałeś się do serwisu Google, to usługodawca ten będzie mógł bezpośrednio przyporządkować odtworzenie wideo na naszej stronie do Twojego profilu w Google. Cel i zakres gromadzenia danych oraz ich dalszego przetwarzania i wykorzystania przez usługodawcę, jak również możliwość kontaktu oraz Twoje prawa w tym zakresie i możliwość dokonania ustawień zapewniających ochronę Twojej prywatności zostały opisane w polityce
prywatności Google.
Jeśli nie chcesz, aby Google przyporządkowywał dane zebrane w trakcie odtwarzania wideo bezpośrednio Twojemu profilowi w danym serwisie, to przed wizytą na naszej stronie musisz się wylogować z tego serwisu. Możesz również całkowicie uniemożliwić załadowanie na stronie wtyczek stosując odpowiednie rozszerzenia dla Twojej przeglądarki, np. blokowanie
skryptów.

Zachęcamy Cię do zapoznania się ze szczegółami polityki prywatności Google
(https://policies.google.com/privacy).

8. Logi serwera
Korzystanie ze strony wiąże się z przesyłaniem zapytań do serwera, na którym przechowywana jest strona. Każde zapytanie skierowane do serwera zapisywane jest w logach serwera. Logi obejmują m.in. Twój adres IP, datę i czas serwera, informacje o przeglądarce internetowej i systemie operacyjnym z jakiego korzystasz. Logi zapisywane i przechowywane są na serwerze.
Dane zapisane w logach serwera nie są kojarzone z konkretnymi osobami korzystającymi ze strony i nie są wykorzystywane przez nas w celu Twojej identyfikacji.
Logi serwera stanowią wyłącznie materiał pomocniczy służący do administrowania stroną, a ich zawartość nie jest ujawniana nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania serwerem.